РЕКЛАМА


В предаването от Благоевград :

Каква е ролята на регионалните телевизионни центрове в обществената телевизия? Как телевизионните центрове на БНТ във Варна, Русе, Пловдив и Благоевград , представят в ефира пъстротата на традициите, обичаите, културата, изкуството, образованието и животът на хората в малките населени места ?

Каква част от аудиторията в южната ни съседка е привлякла Гръцката обществена телевизия и моделът на финансирането ѝ съизмерим ли е с този у нас?

Разговор в студиото с Петьо Кръстев – композитор, Росинка Проданова – журналист и Иван Петрински – журналист в Гърция.

Ролята на регионалните телевизионни центрове
"На фокус: Регионът" - 26.11.2019

РЕКЛАМА