РЕКЛАМА

С БНТ2 на училище - 15.05.2020

С БНТ2 на училище | С БНТ2 на училище - 15.05.2020 | Части от предаването - 11

С БНТ2 на училище - 15.05.2020

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

С БНТ2 на училище - 15.05.2020

С БНТ2 на училище - 15.05.2020
Човекът и обществото 3.клас: Културното наследство на България 00:33:35

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 3.клас: Културното наследство на България

Човекът и обществото 3.клас: Културното наследство на България
Човекът и обществото 4.клас: България в Европейския съюз 00:15:09

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и обществото 4.клас: България в Европейския съюз

Човекът и обществото 4.клас: България в Европейския съюз
Човекът и природата 3.клас: Зъби и здравословно хранене 00:29:45

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 3.клас: Зъби и здравословно хранене

Човекът и природата 3.клас: Зъби и здравословно хранене
Човекът и природата 4.клас: Вредни за човека вещества 00:17:06

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 4.клас: Вредни за човека вещества

Човекът и природата 4.клас: Вредни за човека вещества
МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Елисавета Багряна 00:31:17

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Елисавета Багряна

МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Елисавета Багряна
История и цивилизации 6.клас: Българите в Османската империя 00:26:59

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 6.клас: Българите в Османската империя

История и цивилизации 6.клас: Българите в Османската империя
География и икономика 7.клас: Краищенско-Средногорска област 00:24:48

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

География и икономика 7.клас: Краищенско-Средногорска област

География и икономика 7.клас: Краищенско-Средногорска област
Човекът и природата 6.клас: Движения при животните. Опорно-двигателна система 00:18:01

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

Човекът и природата 6.клас: Движения при животните. Опорно-двигателна система

Човекът и природата 6.клас: Движения при животните. Опорно-двигателна система
История и цивилизации 7.клас: Българската култура - (1878 – 1944) 00:32:40

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

История и цивилизации 7.клас: Българската култура - (1878 – 1944)

История и цивилизации 7.клас: Българската култура - (1878 – 1944)
МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Йордан Йовков 00:44:12

БНТ 2 | 15.05.2020 | С БНТ2 на училище

МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Йордан Йовков

МАТУРАТА НА ФОКУС: Пунктуация в сложно съставно изречение; Йордан Йовков

9.15 – Човекът и обществото 3.клас: Културното наследство на България

9.45 – Човекът и обществото 4.клас: България в Европейския съюз

10.15 –Човекът и природата 3.клас: Зъби и здравословно хранене

10.45 – Човекът и природата 4.клас: Вредни за човека вещества

11.15 – МАТУРАТА НА ФОКУС: Български език – тема: Пунктуация в сложно съставно изречение; Литература – тема: Елисавета Багряна

13.00 – История и цивилизации 6.клас: Българите в Османската империя

13.45 – География и икономика 7.клас: Краищенско-Средногорска област

14.30 - Човекът и природата 6.клас: Движения при животните. Опорно-двигателна система

15.15 История и цивилизации 7.клас: Българската култура - (1878 – 1944)

16.15 МАТУРАТА НА ФОКУС – БЕЛ 12.клас: Български език – тема: Пунктуация в сложно съставно изречение; Литература – тема: Йордан Йовков

С БНТ2 на училище - 15.05.2020
"С БНТ2 на училище" - 15.05.2020

РЕКЛАМА