РЕКЛАМА

"С БНТ на училище" - 25.03.2020

С БНТ2 на училище | "С БНТ на училище" - 25.03.2020 | Части от предаването - 9

"С БНТ на училище" - 25.03.2020

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

"С БНТ на училище" - 25.03.2020

"С БНТ на училище" - 25.03.2020
БЕЛ 1.клас: Звук и буква  Цц 00:26:14

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 1.клас: Звук и буква Цц

БЕЛ 1.клас: Звук и буква Цц
БЕЛ 2. клас: Умалителни съществителни имена 00:21:48

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 2. клас: Умалителни съществителни имена

БЕЛ 2. клас: Умалителни съществителни имена
БЕЛ 3. клас: Пряко и с преносно значение на думите 00:20:13

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 3. клас: Пряко и с преносно значение на думите

БЕЛ 3. клас: Пряко и с преносно значение на думите
БЕЛ 4. клас: Числително име. Обобщение 00:22:24

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

БЕЛ 4. клас: Числително име. Обобщение

БЕЛ 4. клас: Числително име. Обобщение
Литература 5. клас: Традиционен празничен календар 00:19:39

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 5. клас: Традиционен празничен календар

Литература 5. клас: Традиционен празничен календар
Литература - 6. клас: Представлението 00:31:59

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

Литература - 6. клас: Представлението

Литература - 6. клас: Представлението
Литература 7. клас: "Опълченците на Шипка" (първа част) 00:41:44

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

Литература 7. клас: "Опълченците на Шипка" (първа част)

Литература 7. клас: "Опълченците на Шипка" (първа част)
ХООС - 7.клас: Солна киселина 00:29:31

БНТ 2 | 25.03.2020 | С БНТ2 на училище

ХООС - 7.клас: Солна киселина

ХООС - 7.клас: Солна киселина

9:15 - БЕЛ 1.клас: Звук и буква Цц

9:45 - БЕЛ 2, клас: Умалителни съществителни имена

10:15 - БЕЛ 3. клас: Думи с пряко и преносно значение

10:45 - БЕЛ 4. клас: Числително име. Обобщение

13:00 - Литература 5. клас: Фолклорен празничен календар

13:45 - Литература 6. клас: Представлението

14:30 - Литература 7. клас: "Опълченците на Шипка” (първа част)

15:15 - ХООС 7. клас: Солна киселина

"С БНТ на училище" - 25.03.2020
"С БНТ2 на училище" - 25.03.2020

РЕКЛАМА