РЕКЛАМА


100 години след създаването си Драматичен театър “Никола Вапцаров” Благоевград празнува и събира всички актьори от трупата, включително и вече пенсионирани артисти, на една сцена. В спектакъла “Вапцаров: песни за човека”, в общ екип работят трима режисьори - Тея Сугарева, Боян Иванов и Стайко Мурджев, всеки от тях притежаващ свой собствен ярък творчески почерк.

Процесът срещу Вапцаров и неговият разстрел, съпреживян от най-близките му хора в семейството, е заложен в концепцията на режисьора Тея Сугарева. Образът на поета чрез неговите писма до майка му и жена му, оригиналите на които са запазени до днес, е изграден от Боян Иванов. Поезията на Вапцаров пък е в основата на режисьорския проект на Стайко Мурджев.

Предаването проследява подготовката за спектакъла и трудностите, които творческият екип среща по време на репетициите.

С “Вапцаров: песни за човека” отбелязват 100 години театър в Благоевград
"Репетиция" - 20.11.2019

РЕКЛАМА