РЕКЛАМА


В този брой "Време за губене" представя:

Седми ловен турнир за кучета, работещи със стойка, организиран от Ловно-рибарското сдружение в Пазарджик

Ловният спорт и хората, които го развиват

Най-добрите участници с млади кучета птичари представят своята гледна точка към етичните и модерни измерения на лова

Седми ловен турнир за кучета, работещи със стойка
"Време за губене" - 12.03.2020

РЕКЛАМА