РЕКЛАМА


Знаете ли откъде минава „Софийският меридиан"? А коя е „Основната астрономическа точка на държавната триангулация на България"? Ако се питате каква е тази странна кула зад Военния клуб в столицата и не сте намерили отговор, останете с нас, за да го потърсим заедно.

Софийски забележителности, които малцина знаят
"10 000 крачки" - 09.11.2018

РЕКЛАМА