РЕКЛАМА


Екипът на предаването "Репетиция" проследява подготовката по създаването на годишния концерт на студентите от катедра "Хореография" към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Проявата е посветена на 45-тата годишнина от създаването на Катедрата и включва произведения, изградени на основата на фолклорното и съвременното танцово изкуство. Предаването представя студентите и техните преподаватели, както и репетиционния процес в танцовите зали.

Годишен концерт на студентите от катедра "Хореография" към АМТИИ - Пловдив
"Репетиция" - 27.05.2019

РЕКЛАМА