РЕКЛАМА


Знаете ли къде се намира най-богатият документален и информационен архив за историята и развитието на София? Ако обиколите залите, читалните, различните центрове на Столичната библиотека, може би няма да направите 10 000 крачки, но ще видите едно огромно книжовно богатство.

Ще срещнете хора, които разбират значимостта на думите и намират точната книга за точния читател. Софиянци, това е вашата библиотека – посетете я!

Столична библиотека
"10 000 крачки" - 10.01.2020

РЕКЛАМА