РЕКЛАМА


Във втория брой на предаването „Младите иноватори“ очаквайте: студенти, докторанти и преподаватели от Машинно-технологичния факултет на Техническия университет в София създават дигитално персонални костни импланти за хирургията.

Те ще ни разкажат как са стигнали до реализирането на идеята, която вече променя качеството на медицината у нас. Иновативни са както начинът на създаване на компютърните 3D модели, които заменят изработката на имплантите на ръка, така и самото им моделиране от трудно обработваеми материали като титан, хром, кобалт и керамика - непостигано досега в България.

В предаването ще научите кой е основоположникът на компютърното моделиране и как холандски учени разработиха първия в света проект за строеж на 3D-принтиран жилищен квартал.

„Младите иноватори“, 21 октомври, 19 часа по БНТ2.

Студенти и преподаватели от ТУ създават дигитално персонални костни импланти
"Младите иноватори" - 21.10.2018

РЕКЛАМА