РЕКЛАМА


В предаването:

През първата половина на миналия век в Дупница се построяват доста тютюневи складове, а градът се превръща в един от центровете на тютюневата индустрия в страната. През този период тютюнопроизводството осигурява препитание на огромна част от населението в региона.

С развитието му се свързват много имена на търговци и предприемачи. Сред тях са фамилията Чапрашикови, както и Хаим Асеов и особено неговият син Жак Асеов, които основават дружество „Балкантабак".

След 1947 година в града са национализирани над 30 тютюневи склада. Те са обединени в Държавно предприятие „Тютюнева промишленост". След демократичните промени у нас тютюнопроизводството в региона постепенно затихва, а по-късно изчезва изцяло.

Голяма част от тютюневите складове в Дупница днес са преустроени в сгради с друго предназначение, а други са разрушени. За този някогашен водещ отрасъл в местната икономика сега напомнят едва няколко постройки.

Тютюневите складове и историята на тютюнопроизводството в Дупница
"10 000 крачки" - 20.01.2020

РЕКЛАМА