РЕКЛАМА


През изминалата 2019 година от телевизионното студио в Благоевград ви показахме успелите деца на България, иновативни методи за обучение, както и много и интересни факти в образователната сфера.

Обсъждахме проблеми, които засягат както учениците, така и техните учители и родители.

Успелите деца на България
"Знание.БГ" - 02.01.2020

РЕКЛАМА