РЕКЛАМА


В навечерието на студентския празник ще ви срещнем с няколко студенти от различни висши училища в София. Въпреки своето физическо увреждане или специалните образователни потребности, които имат, едно нещо едновременно ги свързва и отличава - за тях не съществуват бариери в преследването на мечтата за висше образование.

За студентите, пред които няма бариери - 08.12.2017
"Местно време" - 08.12.2017

РЕКЛАМА