РЕКЛАМА


Рубриката представя един от майстор-златарите в Русе - Арман Екмекчиян. Показан е процесът на изработка, какви са специфичните моменти, както и материалите и инструментите при създаването на златарските изделия.

Златарят Арман Екмекчиян
"Златни ръце" - 15.06.2019

РЕКЛАМА