РЕКЛАМА


От тази учебна година Средното училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер" в Русе е със статут на иновативно. Какво ще го отличава от останалите? 25 гимназисти от средни училища в Североизточна България се подготвят в Русе по Националната програма на Министерството на образованието „Обучение за Ай Ти кариера". „Веднъж скаут – завинаги скаут". Какви качества възпитава световната доброволческа организация и какво научиха русенските скаути по време на лагера в село Бръшлен? Над 40 деца от Русе създадоха сами куклен спектакъл - от написването на сценария през изработването на куклите и декора до представянето му на сцена.

Иновативното училище - какво го отличава от останалите
"Знание.БГ" - 03.10.2018

РЕКЛАМА