РЕКЛАМА


Темите в "Знание.БГ", излъчване от Русе:

За интереса към ранния прием в Националния военен университет във Велико Търново

Разказът на архивите за Освобождението на Русе

Проблеми и предизвикателства пред образованието в Русе – разговор в студиото със зам.-кмета по хуманитарните дейности Енчо Енчев

Пресечни точки на модата и историята

Как да си направим кукла за театър

Проблеми и предизвикателства пред образованието в Русе
"Знание.БГ" - 19.02.2020

РЕКЛАМА